Want to post something different on your Facebook, Twitter, or Myspace page? Here's three websites that will help you get people to take a second look.

 1. A Designer's Guide to HTML Symbol Entities
     examples:
  `•.¸¸.•´`•.¸¸.•´`•.¸¸.•´`•.¸¸.•´`•.¸¸.•´

  ▀█▄▀█▄▀█▄▀█▄▀█▄▀█▄▀█▄
  → ⇒ ♠ ♣ ♥ ♦ ♫ ♛ ✓ ✿ ❅
 2. TwingDings
     examples:
  ϲɾҽɑէҽ ɑӀӀ ʂօɾէʂ օƒ ϲօօӀ էաҽҽէʂ, ɑʍɑՀҽ վօմɾ ƒɾìҽղժʂ!
  T͏H͏I͏S͏ S͏T͏Y͏L͏E͏ I͏S͏ C͏A͏L͏L͏E͏D͏ D͏I͏S͏T͏O͏R͏T͏ ⋕ԵաìղցժíղցՏ
 3. Flip This Text
     examples:
  ǝɔɐdsʎɯ puɐ 'ɹǝʇʇıʍʇ 'ʞooqǝɔɐɟ ɹoɟ uʍop ǝpısdn ʇxǝʇ ɹnoʎ dıןɟ
  pǝsɹǝʌǝɹ puɐ uʍop ǝpısdn sı ǝuo sıɥʇ - didn't work here

0 comments